Średnik.pl

Ogólnotematyczny portal informacyjny

kursy SEP
Przemysł

Uprawnienia SEP – szkolenia SEP Białystok

Zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych to domena ludzi nastawionych na rozwój, dążenie do perfekcji, a w efekcie zdobywanie kolejnych szczebli kariery. Do najbardziej popularnych kursów zawodowych należą szkolenia, w ramach których słuchacze zdobywają możliwość ubiegania się o uprawnienia SEP.

Dla kogo kursy SEP Białystok?

Zgodnie z założeniami Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizowane na terenie całego kraju szkolenia obejmujące materiał z szeroko pojętej elektryki skierowane są zarówno do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z różnego rodzaju instalacjami, jak i do tych, którzy pracują w branży już od dłuższego czasu.

O uprawnienia SEP Białystok może starać się każdy, kto ukończył osiemnaście lat, a jego wykształcenie osiągnęło poziom minimum podstawowy. Kursy SEP Białystok mogą odbywać się w formie stacjonarnej w specjalnym ośrodku szkoleniowym, w siedzibie firmy, której pracownicy aktualizują swoje uprawnienia lub w formie szkolenia on-line. Niezależnie od tego, jaki rodzaj kursu wybierzemy, jego finał stanowi zawsze komisyjny egzamin teoretyczno-praktyczny zdawany przed członkami komisji SEP.

Kiedy warto wybrać kursy SEP?

O uprawnienia SEP, jak wspomniane zostało wcześniej, może starać się każda osoba, dążąca do rozwoju osobistej drogi zawodowej. Niemniej jednak uprawnienia SEP przyznawane są na określony czas pięciu lat. Aby zachować prawo do legalnego pełnienia swoich obowiązków, należy pamiętać o regularnym ich odnawianiu. Jest to także dobry moment na zdobycie kolejnych umiejętności i poszerzenie swoich kompetencji, co niewątpliwie zostanie docenione na rynku pracy.

Do czego uprawniają kursy SEP Białystok?

Kursy SEP Białystok i zdobywane uprawnienia z założenia dobiera się na podstawie wykonywanych na co dzień obowiązków służbowych, dlatego przed rozpoczęciem szkolenia należy zapoznać się z wchodzącym w jego zakres materiałem.

Szkolenia SEP dzieli się na następujące grupy:

  • szkolenia G1 obejmujące wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną,
  • szkolenia G2 obejmujące wiedzę na temat urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,
  • szkolenia G3 obejmujące wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Każda ze wskazanych grup obejmuje konieczną dla danego działu wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, dzięki której każdy realizujący poszczególne punkty szkolenia kursant może w pełni przygotowany przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez specjalistów wyłonionych z grupy SEP i, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, podjąć aktywną działalność w zakresie elektryki.