Średnik.pl

Ogólnotematyczny portal informacyjny

elektryka, SEP, kurs SEP
Technologia Przemysł

Uprawnienia SEP – kto powinien je odnowić?

Osoby, które chcą zdobyć uprawnienie SEP powinny wykazać się stosowną wiedzą, która jest niezbędna do wykonywania konkretnych zadań w szeroko rozumianej energetyce. Bez uprawnień SEP bardzo trudno będzie znaleźć zatrudnienie w firmach energetycznych i pokrewnych.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia SEP?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że zdobycie uprawnień sepowskich nie jest uwarunkowane koniecznością ukończenia określonej szkoły. Jedynym wymogiem jest oczywiście pozytywne zaliczenie egzaminu SEP. Jeżeli uważamy, że stan naszej dotychczasowej wiedzy w zakresie instalacji gazowych i elektrycznych pozostawia wiele do życzenia to warto jak najszybciej zapisać się na szkolenia SEP. Mowa tutaj oczywiście o specjalnych kursach przygotowujących do egzaminu. Jeżeli chodzi o sam egzamin końcowy to odbywa się on w większych miastach w całej Polsce. Ustandaryzowane są także pytania egzaminacyjne, których pula cały czas się wydłuża, dlatego też tym bardziej warto na bieżąco poszerzać swoją wiedzę. Opłata za egzamin w placówce SEP wynosi obecnie 225 złotych.

Jaki jest okres ważności uprawnień SEP?

Jak wspomniano powyżej wynik pozytywny egzaminu upoważnia komisję egzaminacyjną do przyznania kandydatowi stosownych uprawnień SEP. Pamiętać należy jednak o tym, że zachowują one swoją ważność przez okres 5 lat (liczone od daty zdania egzaminu). Sepowskie uprawnienia do 1 kV uprawniają pracowników do prowadzenia wszelkich remontów i konserwacji sieci elektrycznych. To samo dotyczy się urządzeń pracujących pod podanym napięciem. Po okresie 5 lat niezbędne jest oczywiście odnowienie uprawnień SEP. Branża energetyczna rozwija się w bardzo szybkim tempie, dlatego też warto rozwijać swoje umiejętności i na bieżąco poszerzać dotychczasową wiedzę.

Jak wyglądają szkolenia SEP?

Kursy SEP są na bieżąco aktualizowane w oparciu o wprowadzane normy i wszelkie zmiany w prawie elektroenergetycznym. Zapisując się na profesjonalne szkolenia znacząco zwiększają się nasze szanse na zdanie egzaminu końcowego. Odnawiając uprawnienia SEP warto po raz kolejny zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami. Mowa tutaj między innymi o zasadach bezpieczeństwa pracy pod napięciem, czy też o zasadach dysponowania mocą poszczególnych urządzeń, które są przyłączone do sieci. Tylko dzięki aktualizowaniu swojej wiedzy będzie można bezpiecznie wykonywać pracę pod napięciem.