Średnik.pl

Ogólnotematyczny portal informacyjny

elektryk, SEP
Technologia Przemysł

Kiedy wymagane jest odnowienie uprawnień SEP?

Fachowcy zatrudnieni w energetyce muszą posiadać uprawnienia SEP. Zdobywa się je po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego. Zdobyte uprawnienia nie są jednak bezterminowe – przepisy stanowią, że odnowienie uprawnień SEP musi odbywać się co pięć lat.

Dlaczego odnowienie uprawnień SEP jest ważne?

Wiele osób uważa, że wprowadzenie przepisu o pięcioletnim terminie ważności sepowskich uprawnień to utrudnienie dla energetyków i działanie nakręcające biznes szkoleniowy.
Do roku 2010 uprawnienia nadawane były bezterminowo. Obecnie wszystkie nowe oraz zdobyte kiedyś certyfikaty wymagają odnowienia po upływie okresu pięciu lat.

Zwolennicy odnowień uprawnień uważają, że znaczny postęp technologiczny i naukowy wymusza aktualizację wiedzy w dziedzinie eksploatacji i nadzoru urządzeń. Odnawianie wiedzy na kursach jest więc gwarancją dotrzymania kroku postępowi technologicznemu.

Jak zdobyć uprawnienia SEP oraz jak je odnowić?

Sepowskie uprawnienia nabywa się po przebyciu szkolenia SEP i zdaniu egzaminu państwowego.

Egzaminy przeprowadzają komisje nadzorowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu wydawane są na drukach urzędowych, a ich ważność uznawana jest przez państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone.

Kursy mogą mieć charakter szkoleń podstawowych lub przypominających. Szkolenia przypominające w swoim programie uwzględniają najnowsze osiągnięcia techniczne i rozwiązania stosowane w sektorze energetycznym.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin ustny lub w formie testu.

Na jakim kursie można odnowić uprawnienia SEP?

Odnowienie uprawnień elektrycznych, gazowniczych lub ciepłowniczych można zrobić podczas kursu stacjonarnego lub szkolenia online.

Kursy internetowe są obecnie najchętniej wybieraną formą szkoleń. Dwa lata temu wybór takiej formuły kształcenia wymuszony został wybuchem pandemii koronawirusa. Okazało się, że szkolenia online prowadzone w sieci nie tylko spełniają wszelkie wymogi stawiane przez SEP, ale są także metodą kształcenia wygodną i tańszą. Szerszy jest także dostęp do szkoleń – kursanci nie muszą pokonywać dużych odległości między miejscem zamieszkania a siedzibą ośrodka szkoleniowego, gdyż wiedzę zdobywają łącząc się z platformą e-learningową. Łączenia z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu mogą odbywać się w miejscu i czasie dogodnym dla uczestników szkoleń. Nie trzeba zwalniać się z pracy ani wydawać pieniędzy na dojazd.

Porównując ceny kursów stacjonarnych i szkoleń online we wszystkich polskich firmach szkoleniowych można przekonać się, że odnowienie uprawnień elektrycznych metodą online jest znacznie tańsze od tradycyjnych form kursów.