Średnik.pl

Ogólnotematyczny portal informacyjny

żarówka, SEP
Technologia Przemysł

Uprawnienia SEP dodatkowym atutem na rynku pracy

Bardzo często pracodawcy wymagają od przyszłych pracowników uprawnień SEP. Wyjaśniamy, czym one są i kto może je zdobyć oraz jaką wiedzę zdobywa się podczas szkolenia SEP.

Uprawnienia SEP – co to takiego?

Uprawnienia SEP są zawodowymi uprawnieniami, które pozwalają na prace specjalistyczne w sektorze energetycznym szeroko pojętym. Wyróżnia się trzy typy uprawnień:

  • G1 – energetyczne (elektryczne), dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń oraz sieci elektrycznych,
  • G2 – cieplne – dotyczące eksploatacji i dozoru sieci i instalacji cieplnych,
  • G3 – gazowe – dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci gazowych.
    Aby uzyskać uprawnienia SEP, należy ukończyć specjalistyczne szkolenie SEP, a następnie zdać państwowy egzamin. Kursy SEP są organizowane w wielu miejscowościach w całym kraju, a także w wersji online. Warto wybierać renomowane ośrodki szkoleniowe, aby mieć pewność, że szkolenie SEP będzie wysokiej jakości.
    Szkolenie, jak i egzamin są płatne. Cena kursu w dużej mierze zależy od liczby kursantów. Opłata za egzamin jest jednakowa i ustalana odgórnie.

Dla kogo są kursy SEP?

Kursy SEP są przeznaczone dla każdego, kto spełni określone wymogi. Podstawowymi warunkami jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie minimum wykształcenia podstawowego.
W kursie mogą uczestniczyć zarówno osoby indywidualne, jak i całe grupy pracowników z firmy. Głównym celem kursu jest przygotowanie do pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, cieplnych lub gazowych (w zależności od rodzaju zdobywanego uprawnienia).
Uzyskana wiedza jest niezbędna do wykonywania pracy na określonych stanowiskach.

Przebieg szkolenia SEP

Szkolenie SEP trwa z reguły kilka godzin (zwykle około 4). W czasie zajęć uczestnikom szkolenia SEP jest przekazywana wiedza teoretyczna i praktyczna. Wykładowcami są najczęściej wysokiej klasy specjaliści w swojej dziedzinie.
Kurs SEP kończy się egzaminem państwowym. Pozytywny wynik egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji zawodowych, uprawniających do prac w konkretnym sektorze.
W ciągu około 2 tygodni zostaje też wydany specjalny certyfikat, który potwierdza zdobycie określonych uprawnień. Co ważne, uprawnienia SEP są honorowane nie tylko w Polsce, ale w całym Unii Europejskiej, a także w niektórych innych krajach, np. w Szwajcarii.
Uprawnienia SEP są ważne przez 5 lat. Po tym terminie należy ponownie przystąpić do egzaminu.