Średnik.pl

Ogólnotematyczny portal informacyjny

SEP, żarówka, prąd
Technologia Przemysł

Szkolenia sep Warszawa

Praca z urządzeniami wytwarzającymi, przechwytującymi i przesyłającymi energię elektryczną lub gaz wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kompetencji. Obecnie standardem w większości przedsiębiorstw jest posiadanie przez pracowników zajmujących się urządzeniami elektrycznymi uprawnień sep.

Czym są uprawnienia sep?

Uprawnienia sep to rodzaj uprawnień zawodowych, które są przeznaczone głównie dla elektryków i osób zajmujących się siecią ciepłowniczą czy gazową. Kursy oraz egzaminy są organizowane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – polską organizację pozarządową integrującą środowisko elektryków. Dzięki otwartej formule członkostwa stowarzyszenie zrzesza też inżynierów oraz techników.
Kursy sep są organizowane we wszystkich dużych miastach, w tym w Warszawie i Krakowie. Szkolenie sep Warszawa odbywa się zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Trwa najczęściej kilka godzin roboczych, w trakcie których uczestnicy otrzymują solidną dawkę wiedzy teoretycznej (najczęściej w formie prezentacji multimedialnych) oraz praktycznej i komplet materiałów pomocniczych, które są niezwykle w ich pracy zawodowej. Aby zdobyć uprawnienia sep Warszawa należy podejść do państwowego egzaminu, który przeprowadza wyłącznie Stowarzyszenie Elektryków Polskich i które może odbywać się wyłącznie stacjonarnie. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje otrzymaniem Państwowego Świadectwa kwalifikacyjnego, którego okres ważności wynosi pięć lat.
Na uwagę zasługuje też fakt, że do kursu sep może przystąpić każdy pełnoletni obywatel, który ma co najmniej podstawowe wykształcenie. Jak widać więc nie jest to kurs dla wykwalifikowanych specjalistów i można śmiało nazwać go bazowym kursem zawodowym. Szkolenia sep są organizowane w trzech głównych obszarach: urządzeń elektrycznych, gazowych oraz ciepłowniczych.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia sep Warszawa?

Uprawnienia sep Warszawa dają wiele możliwości zawodowych na terenie stolicy i nie tylko. Pozwalają na bezpośrednią pracę z wszystkimi urządzeniami elektrycznymi, a także ich serwis, remont oraz konserwację. Warto też podkreślić, że obecne przepisy BHP w większości przedsiębiorstw przemysłowych wymagają uprawnień sep od wszystkich pracowników wydelegowanych do pracy z urządzeniami prądotwórczymi.
Uprawnienia sep są dedykowane zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.