Średnik.pl

Ogólnotematyczny portal informacyjny

kursy SEP, szkolenia SEP
Uncategorized

Kursy elektryczne- wymagania

Kursy elektryczne dedykowane są wszystkim tym, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności, a także poszerzyć swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. W zależności od pożądanych kategorii wpisanych w certyfikat wydawany po ogłoszeniu pozytywnego egzaminu należy przejść odpowiednie do tego celu szkolenie elektryczne.

Jakie są kursy elektryczne i kto może do nich przystąpić

Do pierwszego szkolenia w dziedzinie elektryki może przystąpić każda osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia, a jej edukacja zakończyła się co najmniej na poziomie podstawowy. Podczas tego typu kursów niewymagane jest ani doświadczenie w zawodzie elektryka, ani wykształcenie kierunkowe. Cała wiedza na temat specyfiki pracy i rządzących nich zasad przekazywana jest w trakcie przeprowadzanych z kursantami zajęć.

Takie kursy, uprawniające do zdawania egzaminu o uprawnienia SEP do 1kV, obejmują trzy kategorie:

G1 – szkolenie elektryczne, obejmujące wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną
G2 – szkolenie energetyczne, obejmujące wiedzę na temat urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych
G3 – szkolenie ciepłownicze, obejmujące wiedzę na temat urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Każda z tych kategorii wymaga szczegółowego omówienia obowiązujących norm i przepisów, a także zasad funkcjonowania poszczególnych urządzeń i instalacji, wchodzących w zakres przedstawionego podziału. Oczywiście w ramach każdej grupy szkoleń wyszczególnione zostały węższe specjalizacje, które można ze sobą łączyć, tak samo zresztą, jak i grupy podstawowe.

W ramach szkoleń elektrycznych uzyskiwane są także kwalifikacje w ramach dozoru i eksploatacji poszczególnych urządzeń i instalacji. Od ich posiadania zależy zakres podejmowanych w przyszłości przez kursanta działań zawodowych.

Szkolenie elektryczne i uprawnienia SEP powyżej 1kV

O ile w przypadku omówionych wcześniej kursów wymagania, które spełniać musi przystępujący do nich kandydat nie są szczególne, tak w przypadku ubiegania się o możliwość uzyskania uprawnień SEP powyżej 1kV proces rekrutacji dokładnie weryfikuje dotychczasowe działania interesanta.

W związku tym, iż wszelkie działania prowadzone z użyciem urządzeń i w zakresie instalacji powyżej 1kV wiążą się z ogromną odpowiedzialnością, ubiegający się o tego typu uprawnienia kandydat musi już mieć pewne doświadczenie i posiadać dokument potwierdzający zdanie egzaminu SEP niższej kategorii.